Batman vs. Robin

AksiyonAnimasyonMaceraNisan 14, 2015
Batman vs. Robin
Batman vs. Robin

Damien Wayne, bir yandan Batman'in kimseyi öldürmeme kuralına çare bulabilmek için uğraşırken bir taraftan da kaderinin gizli bir topluluk olan Baykuşlar Cemiyeti'nin elinde olduğuna inanmaya başlar.

Batman vs. Robin